Human Resources

PEOPLE ORIENTED WORK CULTURE

We value our people above all. A successful organization is the one that thrives its people. This maxim in our minds; we do our best to create a safe, healthy, positive and productive work environment for our employees of all levels.

HR Policy

As TFS, we have a management approach that prioritizes health, safety, well-being, satisfaction, motivation, development and productivity of people. 

Kinsentric

Best Employer 2023

We proudly announce our distinguished achievement of being honored with the prestigious “Kincentric Best Employer” award in Turkey for 2023. It reflects our commitment to fostering employee engagement and creating an unparalleled working experience at TFS.

HUMANS, FIRST.

Our first priority is to keep the health, safety, well-being, satisfaction and motivation of all our employees at a high level in the work life.

REMARKABLE RESULTS

As TFS, we know that we can reach our targeted superior service quality and customer satisfaction only with qualified, hardworking, innovative and motivated people.

INVEST ON STARS

TFS builds teams of qualified people. It offers development opportunities such as training, coaching, mentoring, which are needed to uncover the true potential of our people and transform them into their best version. We reward superior performance with effective performance management and fair pay policy. We encourage leadership skills of managers and try to create powerful leaders of the future.

POSITIVE WORK ENVIRONMENT

TFS feeds team-spirit and encourages working in solidarity and cooperation. TFS provides a positive culture and a productive work environment. Flexibility and adopting new ways of conducting business are welcomed.
Career in TFS

HIRING PROCESS

Job announcements are made in accordance with the annual budget and norm staff planning. Job applications are processed by use of the resumes and other documents provided along with candidate’s resume. Telephone interviews are conducted with eligible candidates. Short listed candidates are included to the competency-measurement interviews and personality evaluations. Successful candidates attend interviews with the respective unit manager. Finally, an offer is made to the candidate who fully match the requirements of the vacant position. As a last step, work contract is signed and health checks and on-the-job procedures are initiated.

Vacancies

You can send your cv via application form below. We will add your profile to our database and will contact you in case we have an open position that matches your qualifications. 

Thank you for your interest. 

Açık Pozisyonlar

Hakkımızda

İstanbul Havalimanı’ndaki hava araçlarına yakıt ikmal hizmeti veren Turkish Fuel Services (TFS), 2021 yılındaki yaklaşık 11 milyar TL cirosuyla Türkiye’nin en büyük jet yakıtı dağıtıcısı, piyasasının lideri ve THY’nin en büyük iştirakidir.

Fortune 500 listesinde ilk 100 şirket arasında yer alan TFS’nin 2021 sonu aktif büyüklüğü 3.2 milyar TL’dir.

TFS, Türk Hava Yolları A.O., Taya Liman İşletmesi A.Ş., Demirören Akaryakıt San. ve Tic. A.Ş. ile Zirve Holding’den oluşan güçlü ortaklık yapısına sahiptir.

İş tanımı:

 • Kurum hakkında bilgi edinmek için rapor, beyan ve kayıtları incelemek
 • Firmanın, yürürlükteki tüm yönetmeliklere, prosedürlere uygunluğunu denetlemek
 • Önemli ticari faaliyetler üzerinde risk değerlendirmeleri yapmak
 • Risk yönetimi süreçlerinin ne kadar iyi çalıştığını araştırmak
 • Riskten kaçınma önlemleri ve maliyet tasarrufu tavsiyelerinde bulunmak
 • Şirketin iş kesintisi durumunda nasıl bir performans göstereceğine dair analiz yapmak,
 • Yeni fırsatların nasıl ele alınacağı konusunda yönetime destek vermek
 • Muhasebe belgelerini, rapor, veri ve akış şemalarını değerlendirmek
 • Denetim sonuçlarını yansıtan raporlar hazırlamak ve sunmak
 • Geçerlilik, yasallık ve hedeflenen başarıyı sağlamak için tavsiyede bulunmak,
 • Yönetim ve denetim komitesi ile iletişimi sürdürmek
 • Her seviyedeki yönetici ve personele, eğitim oturumları düzenleyerek rehberlik sağlamak
 • İç denetim kapsamını belirlemek ve yıllık planları geliştirmek
 • KVKK kapsamında ihtiyaç duyulan politika ve prosedürlerin oluşturulması, güncellenmesi ve takibini sağlamak
 • KVKK uyum sürecinde ve tüm yürütülen projelerde planlama, tasarım, analiz, araştırma, risk belirleme çalışmalarının yönlendirilmesi, ilgili birimler tarafından iletilen talep veya görüşleri, KVKK mevzuatı çerçevesinde değerlendirerek görüş verilmesi, bilgi desteğini sağlamak

Aradığımız Nitelikler:

 • Minimum lisans derecesi
 • Tercihen profesyonel mesleki sertifikası olan (CIA, TIDE, IIA vb.)
 • COSO Yetkinliğine sahip
 • Çok iyi MS Office uygulamaları bilgisi
 • Askerlik ile ilişiği bulunmama
 • İnisiyatif alabilen
 • Takım Çalışmasına ve bireysel çalışmaya uyumlu
 • Yazılı ve sözlü güçlü iletişim becerisine sahip
 • Güçlü gözlem yapabilen
 • Öz disiplinli
 • Analitik düşünebilen
 • Özgüven sahibi 

 

 

Başvuru için: 

İç Denetim Uzmanı // Linkedin ÜZERİNDEn BAŞVURUN. 

Hakkımızda

İstanbul Havalimanı’ndaki hava araçlarına yakıt ikmal hizmeti veren Turkish Fuel Services (TFS), 2021 yılındaki yaklaşık 11 milyar TL cirosuyla Türkiye’nin en büyük jet yakıtı dağıtıcısı, piyasasının lideri ve THY’nin en büyük iştirakidir.

 

Fortune 500 listesinde ilk 100 şirket arasında yer alan TFS’nin 2021 sonu aktif büyüklüğü 3.2 milyar TL’dir.

 

TFS, Türk Hava Yolları A.O., Taya Liman İşletmesi A.Ş., Demirören Akaryakıt San. ve Tic. A.Ş. ile Zirve Holding’den oluşan güçlü ortaklık yapısına sahiptir.

 

 

İş Tanımı

 • SAP sisteminin süreç ve teknik işleyişine yönelik dokümantasyon ve koordinasyon çalışmalarını gerçekleştirmek
 • Danışmanlar ile projelerin canlıya alınması sürecini yürütmek ve bütçesini yönetmek
 • Modüllerle ilgili operasyonel değişiklik taleplerini ve önerileri değerlendirmek
 • Şirketin sahip olduğu uygulama ve altyapıları dikkate alarak, ihtiyaç duyulan süreçleri oluşturmak ve belgelemek
 • Şirket içinde müşteri ihtiyaçlarını belirlemek ve detaylı analiz yapmak
 • Değerlendirme kriterlerini belirlemek ve projeler süresince tedarikçiyi yönlendirmek
 • Modül uyarlama, destek ve eğitimlerini gerçekleştirmek
 • İhtiyaç duyulan program ve raporları hazırlanmak ve bu doğrultuda danışmanlarla koordinasyonu gerçekleştirmek
 • Meydana gelebilecek olan hata ve bulguları takip etmek ve gerektiğinde düzeltmesi konusunda aksiyon almak

 

Aradığımız Nitelikler

 • Mühendislik, Matematik, Yönetim Bilişim Sistemleri veya Bilgisayar Programcılığı bölümlerinden mezuniyet
 • Başlangıç düzeyinde Yazılım Bilgisi (Abap (tercihen))
 • Başlangıç düzeyinde SAP Bilgisi (FI, SD, MM modülleri)
 • Başlangıç düzeyinde süreç ve proje yönetimi
 • Yazılı ve sözlü İngilizce’de akıcılık
 • Askerlik ile ilişiği bulunmama

 

 • Analitik Düşünme
 • Problem Çözme
 • Karar Verme
 • İş Takibi
 • Sonuç Odaklılık
 • Sistem Kurma, Geliştirme, Planlama
 • Müşteri Duyarlılığı
 • Kavramsal Düşünce
 
 

Başvuru için: 

SAP Uzmanı // Linkedin ÜZERİNDEn BAŞVURUN. 

Hakkımızda

İstanbul Havalimanı’ndaki hava araçlarına yakıt ikmal hizmeti veren Turkish Fuel Services (TFS), 2021 yılındaki yaklaşık 11 milyar TL cirosuyla Türkiye’nin en büyük jet yakıtı dağıtıcısı, piyasasının lideri ve THY’nin en büyük iştirakidir.

Fortune 500 listesinde ilk 100 şirket arasında yer alan TFS’nin 2021 sonu aktif büyüklüğü 3.2 milyar TL‘dir.

TFS, Türk Hava Yolları A.O., Taya Liman İşletmesi A.Ş., Demirören Akaryakıt San. ve Tic. A.Ş. ile Zirve Holding’den oluşan güçlü ortaklık yapısına sahiptir.

İş Tanımı

 • Yıllık plan ve bütçe süreçlerini yönetmek, gerekli güncelleme ve senaryo çalışmalarını hazırlamak
 • Yıllık ve aylık kapanış faaliyetlerini desteklemek
 • Aylık yönetim raporlarını hazırlamak, bütçe ve gerçekleşen analizlerini yapmak
 • Aylık UFRS finansal raporları, raporlama paketi ve ilgili açıklamaları hazırlamak
 • Operasyonel / finansal KPI’ları takip edip raporlamalarını yapmak
 • Bağımsız denetim süreçlerinde koordinasyonu sağlayıp, data akışını yönetmek
 • Yönetim taleplerine göre anlık raporlar hazırlamak
 • Yeni raporlama gereksinimi geliştirmek ve uygulamak

Aradığımız Nitelikler

 • İşletme, Ekonomi veya ilgili alanlarda minimum lisans derecesi
 • Finansal raporlama alanında –en az iki yıllık iş deneyimi
 • Big4 Denetim şirketleri deneyimi (Tercihen)
 • Yazılı ve sözlü İngilizce’de akıcılık
 • Çok iyi MS Office ve SAP bilgisi
 • Askerlik ile ilişiği bulunmama
 • Özgüven
 • Stratejik düşünme
 • Yüksek motivasyon ve heves
 • Güçlü analitik yaklaşım
 • Takım çalışması
 • Güçlü iletişim becerileri
 • Etkili sunum becerileri
 • Detaylara ve bütüne odaklanabilme
 • Sonuç odaklılık, sıkı teslim tarihlerinde çalışabilme
 • İnisiyatif (öngörü, uyarı ve tedbir)
 

Job Application